การวางแผนที่ดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง ดังนั้นการทำการตลาดที่ดีจากการวางแผนที่ดี จึงเป็นจุดเริ่มต้นของผลลัพธ์ที่จะได้จากการตลาดที่ดีด้วยเช่นกัน