ในการวางแผนการตลาดนั้น สามารถกล่าวได้ว่ามีองค์ประกอบหลากหลายที่สำคัญอยู่ไม่น้อย แต่แผนการการตลาดรูปแบบใด จะสามารถสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริโภคได้ดีกว่า ยังเป็นตัวตัดสินสำหรับกับธุรกิจนั้น ว่าจะสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างไรอีกด้วย

ขั้นตอนของแผนการตลาดที่ดี

  • กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในขั้นแรกนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการวางกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนว่า เราจะนำแผนการตลาดนั้นไปใช้ในการตลาดได้อย่างไรบ้าง
  • วางตำแหน่งของสินค้าหรือการบริการให้ถูกต้อง หลังจากกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการทำการตลาดเรียบร้อยแล้ว ต่อมาคือการตัดสินใจว่าจะสร้างสินค้าหรือบริการในตำแหน่งใด ตัวอย่างเช่น สินค้าสำหรับดูแลสุขภาพบนใบหน้า ดังนั้น ในทุกการวางแผนทางการตลาดมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นการถ่ายทอดจากใบหน้าเป็นสำคัญ
  • พัฒนาเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด หลังจากที่เข้าใจแผนการตลาดของตนเองอย่างคร่าวๆ แล้ว ต่อมาเป็นการเลือกเครื่องมือในการทำการตลาดที่จะเป็นตัวตัดสินใจ ว่าจะสามารถส่งผลต่อการทำการตลาดของคุณได้สำเร็จหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การเลือกการตลาดอีเมลเป็นหลักของแคมเปญ เมื่อเราเลือกการตลาดประเภทนี้ เราควรศึกษาและวางแผนการใช้งานให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด
  • การตลาดที่สามารถเข้าถึงคนรับได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เนื่องจากต้นทุนทางการตลาดที่สูง เราจึงไม่สามารถโฟกัสไปเพียงการตลาดวิธีใดวิธีหนึ่งได้ แต่จำเป็นต้องให้ความสำคัญทั้งการตลาดแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพราะเราไม่สามาถบอกได้ว่าเวลาใดที่ลูกค้าจะรับสามารถแบบออนไลน์หรือออฟไลน์มากกว่ากัน