ด้วยวิธีการสร้างแคมเปญในเว็บไซต์ที่หลากหลายรูปแบบในปัจจุบัน เราสามารถกล่าวได้ว่าผู้รับสารหรือผู้บริโภคนั้นจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเองว่า สารที่รับสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาของตนเองได้หรือไม่ รวมทั้งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาใดๆ ส่วนบุคคลหรือไม่ ดังนั้น ในด้านของผู้ให้บริการการตลาดเอง ก็มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเนื้อหาที่จะทำให้เว็บไซต์นั้นดูน่าสนใจ และมีผู้ติดตามมากขึ้น

ลักษณะของเว็บไซต์ที่ดี

  • การออกแบบที่ดูเป็นมิตร ในความหมายนี้ หมายถึง การออกแบบเว็บไซต์ที่ดูเรียบง่ายและสนุก โดยจะต้องมีลูกเล่นที่น่าสนใจอย่างเว็บไซต์ของ fun88 ซึ่งเป็นตัวอย่างของเว็บไซต์ที่ดีในการมีการออกแบบหรือดีไซต์ที่ง่ายและน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างของเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบให้ผู้เล่นรู้สึกสนุกและอยากลองเล่นเกมมากขึ้น
  • เนื้อหาที่กระชับ แน่นอนว่าเรามักมีหลากหลายเนื้อหาที่ต้องการสื่อให้กับผู้รับมากมาย แต่จะดีกว่าหรือไม่หากเนื้อหาที่เราจะใส่ลงในเว็บไซต์นั้น มีความยาวที่กระชับแต่ได้ใจความ เพราะโดยสถิติทั่วไปแล้วผู้อ่านมักจะอยู่กับหน้าจอนั้นไม่เกิน 1 นาที ดังนั้น หากเราสามารถพัฒนาเว็บไซต์ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่วินาที ก็จะสามารถทำให้ผู้อ่านอยากติดตามเว็บไซต์ของเราได้อย่างแน่นอน
  • รูปภาพที่น่าสนใจ อีกหนึ่งเครื่องมือของการสร้างแคมเปญเว็บไซต์ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลย นั่นคือการเลือกรูปภาพมาใส่ลงในเว็บไซต์ ซึ่งจากผลของการวิจัยทางการตลาดได้มีการรายงานว่า รูปภาพในหน้าแรกของเว็บไซต์มีผลต่อผู้อ่านถึงร้อยละ 90 ซึ่งผู้อ่านจะสามารถอยู่ในเว็บไซต์ได้ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น

ดังนั้นผู้ผลิตเว็บไซต์ หรือผู้ที่ต้องการสร้างแคมเปญใหม่ให้มีความสนุกและน่าสนใจมากขึ้น ต้องนำแนวคิดดังกล่าวไปลองปรับใช้ดู เพราะทั้งหมดนี้ถือเป็นพื้นฐานของการสร้างเว็บไซต์ที่จะสามารถทำให้เกิดการเข้าชมได้ในระยะยาว