เนื่องด้วยความหลากหลายของการทำการตลาด และการตลาดทางอีเมลนี้ก็มีการแข่งขันสูงมากขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นการเขียนอีเมลจึงมีอีกองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้คือ การเขียน SEO ที่ดี