เนื้อหาการตลาดที่ไม่สามารถมองข้ามได้นั้นก็คือ การเขียนอีเมล ที่จะเป็นจุดสำคัญของการตลาดที่ดี เพราะการสร้างเนื้อหา SEO จำเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าคียเวิร์ดเป็นองค์ประกอบหลักในการที่จะสามารถสร้างสรรค์การตลาดให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมืออาชีพ

วิธีการเขียนอีเมลให้สะกดใจลูกค้า

  • วางแผนเป้าหมายให้ชัดเจน โดยการทำการเขียนอีเมลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่างเค้าโครงของอีเมล ว่าเราจะต้องการสื่อสารเนื้อหาอย่างไรให้แก่ลูกค้าบ้าง โดยในส่วนนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งและขาดไม่ได้ เพราะหากเป็นอีเมลที่ขาดการวางแผนที่ดี ก็จะนำไปสู่เนื้อหาอีเมลที่ล้มเหลวนั่นเอง
  • หัวข้ออีเมลที่เข้าใจง่าย สิ่งแรกที่ผู้อ่านอีเมลจะสนใจมากที่สุดคือ หัวข้ออีเมล กล่าวคือ หากหัวข้ออีเมลนั้นดูยาว และอ่านยาก แน่นอนว่าผู้อ่านก็จะมองข้ามอีเมลฉบับนั้นไปทันที ดังนั้น สิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งคือการสร้างหัวข้ออีเมลให้สั้น กระชับ และเข้าใจง่ายภายในประโยคเดียว
  • ประโยคแรกของเนื้อหาอีเมล หรือกล่าวอีกอย่างคือ ประโยคแรกของย่อหน้าแรก ที่จะเป็นตัวสะกดใจให้ผู้อ่านตัดสินว่าต้องการอ่านอีเมลฉบับนั้นต่อหรือไม่ เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าในแต่ละวันนั้น ผู้รับสารก็ได้รับอีเมลหลายฉบับต่อวัน ดังนั้น เมื่อหัวข้ออีเมลน่าสนใจแล้ว ประโยคแรกก็ยังเป็นตัววัดว่าจะสามารถดึงดูดใจผู้อ่านไว้กับอีเมลฉบับนั้นได้หรือไม่
  • อธิบายประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายทางตรงหรือทางอ้อม สิ่งที่ผู้อ่านต่างมองหาจากเนื้อหาในอีเมลนั้นคือ ผู้อ่านสามารถได้รับประโยชน์อะไรจากอีเมลฉบับนั้นหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การแสดงโปรโมชั่น หรือประกาศส่วนลดที่ผู้อ่านสามารถรับสิทธิได้จากอีเมล
  • รูปแบบที่ดึงดูดใจ ส่วนสุดท้ายที่สำคัญและขาดไม่ได้คือ การเลือกรูปภาพให้เข้ากับเนื้อหา และต้องน่าสนใจด้วย