วิธีการเขียนอีเมลเป็นส่วนสำคัญของการสร้างแผนการตลาดให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นผู้วางแผนการตลาดจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับอีเมลอย่างเพียงพอ