ในยุคสมัยแห่งการพัฒนาทางเทคโนโลยีเช่นนี้ ได้มีการพัฒนาความสามารถทางการตลาดที่ก่อให้เกิดการแข่งขันขึ้นมาอย่างหลากหลายรูปแบบ และหนึ่งในนั้นคือการทำการตลาดด้านอีเมล แม้อาจกล่าวโดยทั่วไปได้ว่า การทำการตลาดสามารถรับเทคโนโลยีหลากหลายนำมาปรับประยุกต์ใช้ได้ก็ตาม แต่เครื่องมือที่ไม่สามารถปฏิเสธได้นั่นคือการทำการตลาดอีเมลนั่นเอง หัวใจสำคัญของการทำการตลาดอีเมลคือ เนื้อหาภายในอีเมลที่สามารถดึงดูดให้ผู้รับอีเมลรู้สึกอยากติดตามข้อมูลของผู้ให้บริการ และมากไปกว่านั้นคือเนื้อหาอีเมลที่จะต้องเป็นประโยชน์และสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคได้

รูปแบบที่สำคัญของการทำการตลาดอีเมลอาจแบ่งได้ดังนี้

  • อีเมลเชิญชวนให้เกิดการตอบสนองจากผู้รับ ตัวอย่างเช่น อีเมลแบบสอบถาม หรือต้องการให้ผู้รับตอบกลับอีเมลเพื่อแสดงความคิดเห็นในการที่จะสามารถนำมาพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของเราได้ อีเมลประเภทนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอีเมลที่ผู้รับได้กดติดตามรับข้อมูลข่าวสารจากอีเมลไว้แล้ว และเมื่อผู้รับเห็นอีเมลประเภทนี้ก็จะมีความรู้สึกอยากตอบกลับเพื่อเป็นการพัฒนาบริการที่ดีขึ้น
  • อีเมลกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้รับ กล่าวคือ เป็นอีเมลที่เมื่อผู้รับได้รับแล้วจะมีความรู้สึกตื่นเต้นหรือชื่นชอบ เพราะอีเมลประเภทนี้จะเป็นอีเมลที่แสดงความยินดีสำหรับการสมัครสมาชิกใหม่ หรือ การได้รับโบนัสที่รวมไปถึงบัตรของขวัญที่ผู้รับสามารถได้รับประโยชน์จากอีเมลนี้โดยตรง
  • อีเมลประกาศ คืออีเมลที่ไม่ต้องการการตอบสนองจากผู้รับ เพราะอาจเป็นการแสดงข่าวสารของต้นทางอีเมล เช่น การประกาศหยุดกิจการ รวมไปถึงการประกาศโปรโมชั่นรายเดือนหรือในเทศกาลที่สำคัญ โดยประเภทอีเมลลักษณะนี้จะเป็นอีเมลที่ไม่ต้องการให้ผู้รับตอบกลับอีเมลนั่นเอง

ดังนั้น การเลือกใช้การตลาดอีเมลจึงมีส่วนสำคัญต่อจุดประสงค์การทำการตลาดอีเมลนั่นเอง