ข้อดีที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำการตลาดอีเมลนั้นคือ ผู้ให้บริการสามารถเลือกสร้างฐานของลูกค้าด้วยตนเองได้ โดยเฉพาะการสร้างฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าเอาไว้ เพราะการตลาดอีเมลถือเป็นวิธีการทางการตลาดดิจิทัลที่ได้รับความนิยม และมีความคลาสสิคอยู่ในตัว กล่าวถือ สำหรับฐานลูกค้าเก่า เราสามารถคอยทำการอัปเดตข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงโปรโมชั่นที่จะเป็นประโยชน์แก่ลูกค้ารายเก่า อย่างไรก็ดี ทางฝั่งผู้รับอีเมลเองก็ไม่สามารถเลือกกดติดตามอีเมลทุกฉบับได้ เพราะอาจเป็นการก่อให้เกิดการแฮคข้อมูล ทำให้ต้องระวังตัวจากอีเมลหลอกลวงอยู่เสมอ

วิธีการสร้างการตลาดด้วยอีเมลอย่างมืออาชีพ

  • เน้นอีเมลที่ให้ความเรียบง่าย หมายถึง ภายในเนื้อหาอีเมลจะต้องมีความสั้น กระชับและได้ใจความ ซึ่งจะต้องไม่ยาวจนเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกฟ้อนต์และสีของตัวอักษรยังเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะหากเลือกสีฉูดฉาดหรือการเล่นสีมากเกินไป จะทำให้อีเมลฉบับนั้นดูเป็นอีเมลที่ไม่น่าสนใจและเป็นอีเมลขยะไปโดยทันที
  • เพิ่มจุดเด่นของอีเมล ในอีเมลแต่ละฉบับที่จะทำการจัดส่งให้ผู้รับนั้น ย่อมมีความหมายที่แตกต่างกันไป แต่ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือการสร้างภาพหรือเนื้อหาที่ชวนให้ลูกค้าอยากกลับมาใช้บริการซ้ำอีกครั้ง ดังนั้นในส่วนนี้เอง สิ่งสำคัญคือการสร้างเนื้อหารวมไปถึงภาพที่จะต้องมีความชัดเจนและน่าสนใจเพียงพอต่อการเรียกร้องความสนใจจากผู้รับ

ในขณะเดียวกัน การทำการตลาดทางอีเมลยังเป็นอีกช่องทางสำคัญสำหรับลูกค้ารายใหม่ที่จะประกาศโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษต่างๆ ที่จะดึงดูดให้ลูกค้าใหม่เข้ามาสนใจในผลิตภันณฑ์ของเรามากยิ่งขึ้น ด้วยวิธีการทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพเช่นนี้ จึงเป็นวิธีการที่นักการตลาดนิยมใช้มากที่สุดไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม