เบื้องหลังของความสำเร็จทางการตลาดนี้อยู่ที่การสร้างแคมเปญการตลาดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ กล่าวคือ การสร้างแต่ละแคมเปญนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยยะสำคัญกับรายได้ของธุรกิจเลยทีเดียว เพราะในการสร้างหนึ่งแคมเปญ เท่ากับว่าจะต้องลงทุนด้วยเงินจำนวนกว่าครึ่งของเงินทุนด้านธุรกิจ ดังนั้นธุรกิจนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับว่านักการตลาดสามารถสร้างแคมเปญได้น่าสนใจเพียงใด

องค์ประกอบการสร้างแคมเปญการตลาดอย่างมือโปร

  • ความชัดเจนของเคมเปญ นักการตลาดควรสร้างเนื้อหาแคมเปญที่สั้น กระชับและเข้าใจง่าย ในการจะสื่อสารกับผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ผู้รับสารจะไม่สามารถเข้าใจได้เลย หากการเนื้อหาในสื่อสารของแคมเปญมีความคลุมเครือและไม่ชัดเจน
  • รูปแบบเนื้อหาที่เหมาะสม เนื้อหาของแคมเปญจะเป็นตัวหลักในการตัดสินใจว่า แคมเปญตัวนั้นจะสามารถประสบความสำเร็จได้หรือไม่ กล่าวคือ เนื้อหาเปรียบเสมือนสารที่จะคอยส่งไปให้กับผู้รับและยังเป็นการสร้างความประทับใจแก่ผู้รับว่า ตัวเนื้อหาจะมีประสิทธิภาพเพียงพอในการดึงดูดลูกค้าเพิ่มเติมได้หรือไม่
  • สัญลักษณ์ของแคมเปญ ในการสร้างแคมเปญแต่ละครั้ง ต้องอย่าลืมว่าสิ่งสำคัญไม่แพ้สิ่งใดคือ การสร้างแบรนด์ของแคมเปญที่จะสามารถกระตุ้นความสนใจให้แก่ลูกค้าได้ ดังนั้น ก่อนการสร้างแคมเปญ ควรคิดและตัดสินใจว่าในตัวแบรนด์ที่จะสร้างขึ้นมานั้น มีจุดสำคัญอะไรบ้างที่จะดึงดูดให้ผู้รับสารรู้สึกอยากติดตามแคมเปญมากขึ้น
  • แหล่งที่เข้าถึงได้ง่าย สิ่งสำคัญสุดท้ายคือ การสร้างแคมเปญที่จะสามารถเจาะจงบุคคลที่เราต้องการสื่อไปถึง ให้สามารถใช้บริการแคมเปญที่เราสร้างขึ้นมานี้ได้ อย่างเช่น การตัดสินใจสร้างแคมเปญในบริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเจาะกลุ่มผู้บริโภคในช่วงอายุวัยรุ่นหรือก่อนทำงาน